Hem/Home

Lahenvirta´s Kennel


NYHETER

2019/06/01Sommaren kom med stormsteg och vi är redan i Juni, tänk vad tiden går

fort när man har kul. De senaste månaderna har det inte hänt väldigt mycket här

i våran lilla kennel, eller jo föresten kanske en del.

Bombadilla´s Dario Ögenlystes med ett U.A

Lahenvirtas Dancing Queen har gått sin första utställning som arrangerades av Wästmanlands kennelklubb där hon kammade hem ett HP samt BIR Valp.

Örnbergets Lorelei har varit iväg på viltspårs kurs med sin husse. Lori är en klippa på att spåra så hon är vår alldeles egna läromästare när hon går med en inte så erfaren husse i linan.


Kenneln har även haft besök av en blivande hundinstruktör som ville göra ett föredrag om Tax. Hon kom hit till oss och hundarna visade alla sina goda sidor och egenskaper en tax besitter. En härlig tur i skogen med lite olika arbetsmoment och såklart slutade det med modellande framför kameran, linslusar som dom alla är visade dom upp sina bästa sidor varje gång kameran klickade.


The summer came by leaps and bounds and we are already in June, imagine what time goes fast when you have fun. The last few months have not happened very much here in our little kennel, or maybe the first part.


Bombadilla's Dario has been eye-catching with a U.A


Lahenvirta's Dancing Queen has gone on her first exhibition, which was arranged by Wästmanland's kennel club, where she collected an HP and BOB Puppy.


Örnberget's Lorelei has been off on a wild-track course with his owner. Lori is a cliff on tracking so she is our very own teacher when she goes with a not so experienced master in the line.


The kennel has also been visited by a prospective dog instructor who wanted to talk about Tax. She came here to us and the dogs showed all their good sides and qualities a tax possesses. A lovely walk in the woods with slightly different work steps and of course it ended with modeling in front of the camera, lens loops that they all are showing up their best pages every time the camera clicked.

Copyright © All Rights Reserved

Lahenvirtas.com

bäst i webbformat


Svenska Kennelklubben